Arkiv, kommunens historia - Sölvesborgs kommun

6744

Arkiv Kulturarv Västernorrland

Det är en riktig skatt och arkivförbundet tillsammans med de enskilda arkivinstitutionerna arbetar för att fler människor ska få upp ögonen för hur mycket information som finns i arkiven. Arkivpersonalen som arbetar vid arkivinstitutionerna är kunniga och hjälper dig att hitta den information du söker. Medverkande arkivinstitutioner (enskilda arkivinstitutioner och specialarkiv) Astrid Lindgrens Näs AB, Vimmerby Emmabodabygdens Arkivförening, Emmaboda (Vissefjärda) Designarkivet/Kalmar Konstförening, Nybro Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län, Oskarshamn Kalmar Folkrörelsearkiv, Kalmar Förbundet Svenskt Rockarkiv, Hultsfred En arkivinstitution kan ha både arkivbestånd och arkivsamlingar i sina arkivlokaler. I allt högre utsträckning används numera begreppet verksamhetsinformation i stället för begreppet arkiv.

  1. Viksta marknaden 2021
  2. Viking pitea
  3. Tax declaration philippines
  4. Fem usace

I november 2017 2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv. Enskilda arkiv förvaras i första hand hos enskilda arkivinstitutioner såsom näringslivsarkiv och folkrörelsearkiv liksom hos central- och länsmuseer och universitetsbibliotek. Även statliga och kommunala arkivmyndigheter förvarar enskilt arkivmaterial.

Att referera till material från Riksantikvarieämbetets arkiv ATA

Vissa andra personuppgiftsansvariga har arkivverksamhet som huvudsaklig verksamhet och de fungerar i regel som professionella arkivinstitutioner. Merparten av bestämmelserna i denna författning vänder sig till sådana enskilda Enskilda arkiv och GDPR.

Enskilda arkivinstitutioner

Ds 2003:061 Genus på museer - Sida 53 - Google böcker, resultat

Att Uppgiften om arkivdepå kan utelämnas när det handlar om enskilda. Dataskyddsutredningen konstaterade att enskilda arkivinstitutioner kan sakna en fastställd rättslig grund för behandling av personuppgifter,. Arkivinstitutioner med uppdrag att ta emot och bevara arkiv från enskilda arkivbildare (Folkrörelsearkivet är ett exempel) är ofta små  Offentliga arkiv, såsom landsarkiv, enskilda arkiv och kommunarkiv för denna uppsats är inte att studera arkivinstitutioner och museer riktar sin pedagogik. uppmärksammat att enskilda arkivinstitutioner kan sakna en fast- ställd rättsliggrund för behandlingav personuppgifter.I avvaktanpå den breda  informationsvetenskap kan läsas både som program och som enskild kurs. i statlig tjänst och framförallt om du är anställd på en arkivinstitution eller inte. Museets arkiv har samma profil som museets historiska verksamhet och inriktning. Det grundas på inlämnat material från enskilda och företag och har inte  5 Arkivmyndigheter , enskilda arkivinstitutioner m .

Offentliganställdas information om enskilda personer gällande hälsa och sociala förhållanden.
Kurs dollar pln

Enskilda arkivinstitutioner

De enskilda arkiven innehåller inte handlingar som är att anse som allmänna SHF välkomnar många av utredningens förslag men har också synpunkter och förslag på ändringar. SHF stödjer utredningens förslag om förstärkt bidrag till regionala enskilda arkivinstitutioner men anser att 10 miljoner är allt för lite för att medföra en förstärkning av betydelse för de drygt 20 institutioner som avses. Både enskilda personer och föreningar bör därför säkerhetsställa sina arkiv genom att i tid deponera (eller testamentera) materialet till någon arkivinstitution vars uppgift är att bevara inlämnade arkiv. Här nedan följer några exempel på arkivinstitutioner som är av intresse för släktforskare: enskilda fall få bevara och behandla vissa personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Vissa andra personuppgiftsansvariga har arkivverksamhet som huvudsaklig verksamhet och de fungerar i regel som professionella arkivinstitutioner. Merparten av bestämmelserna i denna författning vänder sig till sådana enskilda Det är en riktig skatt och arkivförbundet tillsammans med de enskilda arkivinstitutionerna arbetar för att fler människor ska få upp ögonen för hur mycket information som finns i arkiven. Arkivpersonalen som arbetar vid arkivinstitutionerna är kunniga och hjälper dig att hitta den information du söker.

Något mer genomgripande vetenskaplig analys av hela den enskilda arkivsektorn har hittills inte gjorts. Det byggde såklart på dåvarande regerings övertygelse, vilken jag delar till 100 procent, och engagemang när det gäller att de enskilda arkiven är helt centrala. Det är allt från föreningsarkiv till företagens arkiv - olika enskilda arkivinstitutioner som är viktiga just för att vi ska få en allsidig historiebeskrivning. Offentliga arkivinstitutioner – samarbete och konkurrens Fram till det att näringslivsarkiven började växa fram (från 1970-talet och framåt) brukade företag och organisationer antingen överlämna eller deponera sina arkiv hos offentliga arkivinstitutioner som 3) sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel. •Arkivmyndigheterna och vissa enskilda arkivinstitutioner ska tillgängliggöra sina arkiv och främja användningen av arkiven för att uppfylla syftena och ändamålen med lagen. •Det ska finnas en paragraf i lagen där det förklaras att handling Enskilda arkiv förvaras i första hand hos enskilda arkivinstitutioner såsom näringslivsarkiv och folkrörelsearkiv liksom hos central- och länsmuseer och universitetsbibliotek.
Förbättra sin svenska

Enskilda arkivinstitutioner

Informationen finns i fysiska arkiv, historiska samlingar eller i databaser. Medverkande arkivinstitutioner (enskilda arkivinstitutioner och specialarkiv) Astrid Lindgrens Näs AB, Vimmerby Emmabodabygdens Arkivförening, Emmaboda (Vissefjärda) Designarkivet/Kalmar Konstförening, Nybro Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län, Oskarshamn Forskningen om de enskilda arkivinstitutionerna har dock varit av mindre omfattning. Åtskiligt har skrivits om det enskilda arkivväsendet i olika sammanhang, vilket framgår av den bibliografi som bifogas rapporten. Något mer genomgripande vetenskaplig analys av hela den enskilda … enskilda fall få bevara och behandla vissa personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Vissa andra personuppgiftsansvariga har arkivverksamhet som huvudsaklig verksamhet och de fungerar i regel som professionella arkivinstitutioner. Merparten av bestämmelserna i denna författning vänder sig till sådana enskilda Enskilda arkiv och GDPR.

Dataskyddsutredningen konstaterade att enskilda arkivinstitutioner kan sakna en fastställd rättslig grund för behandling av personuppgifter,. Arkivinstitutioner med uppdrag att ta emot och bevara arkiv från enskilda arkivbildare (Folkrörelsearkivet är ett exempel) är ofta små  Offentliga arkiv, såsom landsarkiv, enskilda arkiv och kommunarkiv för denna uppsats är inte att studera arkivinstitutioner och museer riktar sin pedagogik.
Svart matt bil


Det är liksom behändigt och bekvämt att slänga ordet - DiVA

Museets arkiv har samma profil som museets historiska verksamhet och inriktning. Det grundas på inlämnat material från enskilda och företag och har inte  5 Arkivmyndigheter , enskilda arkivinstitutioner m . m . Inom det svenska arkivväsendet finns rörliga bilder bevarade som arkivhandlingar på en mängd format i  Det gäller främst folkrörelsearkiven , näringslivsarkiven samt de enskilda arkivinstitutioner som får verksamhetsbidrag genom Riksarkivet . hot är det er  vid statliga och kommunala arkivinstitutioner, i kommuner och landsting, på myndigheter, museer och företag. Några arbetar vid enskilda arkivinstitutioner,  Enskilda arkiv. Efter överenskommelse kan vi ta emot visst material av lokalhistoriskt intresse beroende på vad slags material det är.


Walkingskor dam bred läst

Samernas sedvanemarker - Sida 528 - Google böcker, resultat

Indirekt är framtida forskare i enskilt arkivmaterial och företag som utvecklar och levererar verktyg, modeller, system och utrustning för digital informationshantering och förvaltning en målgrupp. Arkiv Sörmland en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland (bildat 1966) och Företagens arkiv i Sörmland (bildat 1996).

Näringslivets arkivråd NLA lämnar härmed synpunkter på

Bevarandet av de enskilda arkiven vårdas. Enskilda arkivinstitutioner berörs inte av de två första ändamålen, utan ska hantera arkiven för forskningens behov (se 7 § - om tillgänglighet).1 Vi tar det uppdraget ad notam och återkommer nedan till hur detta behov bäst ska tillgodoses.

Övriga enskilda arkiv kommer att sakna skydd också i fortsättningen. I sådana arkiv kan även finnas arkivalier med kopplingar till Förintelsen. I november 2017 2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv. Enskilda arkiv förvaras i första hand hos enskilda arkivinstitutioner såsom näringslivsarkiv och folkrörelsearkiv liksom hos central- och länsmuseer och universitetsbibliotek.