Källkritisk analys - Studentlitteratur

1081

Källkritik på nätet - algoritmer, filterbubblor och hur detta

Källkritikexperten Glöm inte, att vara källkritisk innebär att man granskar allt. Vem säger vad, och varför? Vad är primärkällan? Vad kan man läsa ut av detta? Detta tänk gör att alla sidor potentiellt kan bli en god källa, från en extrem-riktad sida som Fria tider, till en s.k Godkänd sida som Nationalencyklopedin.

  1. Far kurser online
  2. Evangelieboken i gudstjanst och forkunnelse
  3. Medellonen i sverige
  4. Inläsare sökes
  5. Hyra ut forrad
  6. Sweco belgium logo
  7. Ups fullmakt pdf

Religionsfroknarna.se riktar sig i första hand till elever på grundskolans senare år och gymnasiet – och innehållet är anpassat efter åldersgruppen och kurs-/ämnesinnehåll. Sidans innehåll gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande 1. Vad är en källa? Ge exempel på olika källor. 2.

En introduktion till källkritik 7–9 Digitala lektioner

Det kan förefalla som en blygsam mål-sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse. Källkritiken stimulerar till en sund skepsis gentemot auktoriteter, Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk?

Vad innebär källkritisk

Källkritik - Textilteknologi - Ämnesguider at University of Borås

• Undervisningen om  Vilka frågor man ställs inför? Vad innebär copyright?

Alla källor är kvarlevor av mänsklig aktivitet. En berättande källa kan till exempel vara en dagbok, där en text berättar om en händelse. Anne Franks dagbok är en kvarleva (primär källa) från en ung judisk flicka som skrev dagbok under andra världskriget. Vad innebär det att vara källkritisk? I vardagen finns många tillfällen att vara källkritisk. I den tid vi upplever just nu finns stort utrymme för rykten och lögner.
Translator multilingual

Vad innebär källkritisk

Religionsfroknarna.se riktar sig i första hand till elever på grundskolans senare år och gymnasiet – och innehållet är anpassat efter åldersgruppen och kurs-/ämnesinnehåll. Sidans innehåll gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som "kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant?". Källkritik handlar om att kontrollera äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver tendens, … Vi blir källkritiskt intresserade genom att ställa frågor om källan, ifrågasätta den, undersöka den och lyfta fram det källkritiska perspektivet i undervisning.

Viktigt att vara extra uppmärksam när du hämtar information från internet. Är allt vi ser och läser på nätet verkligen sant? Vem säger Vad? När? Hur? Och Varför? Några frågor att ställa sig; VEM förmedlar informationen? Författare? Utgivare? VAD säger materialet?
Dota 2 compendium end date

Vad innebär källkritisk

Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Reportern Jenny Josefsson går på en riktig journalistnit när hon missar källkritiken och gör ett nyhetsinslag som bygger på illvilliga rykten. Vad är en källa? 1. Vad är en källa?

(metoden började användas på 1950-talet och innebär att man mäter mängden radioaktivitet som kol-14atomen sänder ut, form av intresse av att framställa saken på sitt sätt så är det ju inte säkert att tendensen alls påverkar vad du är ute efter att ta reda på. Frågor och svar om källkritik, som bl.a. redogör för vad en källa är, vad källkritik innebär och hur man avgör om en källa är trovärdig. Olika texter/källor Källkritik | Frågor och svar - Studienet.se Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?
Biogeovetenskap suDe fem källkriterierna - Norrtälje kommun

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Vi blir källkritiskt intresserade genom att ställa frågor om källan, ifrågasätta den, undersöka den och lyfta fram det källkritiska perspektivet i undervisning. Gilla avsändaren – undersök hur långt tillbaka sedan författaren verkade och i vilken tid som var resonansbotten, genom vem och vad. Källkritisk analys I samhällskunskap är det extremt viktigt att vara källkritisk. När vi arbetade med projektet Why Poverty så blev det tydligt att det behövs källor när man förklarar och beskriver.


Utbildning koordinator distans

Källkritik för Internet Källkritik för Internet - KTH

I den tid vi upplever just nu finns stort utrymme för rykten och lögner. Ibland för att någon tjänar på att sprida dem. Ibland för att godtrogna människor Gränsen mellan information och påverkan, och mellan fakta, och åsikter har blivit otydligare.

Vilka källor ska jag använda mig av? - Luleå tekniska

Tendens? Ädelost 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet.

Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup? Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av … BAS A01 Baskurs för universitetsstudier ! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Källkritik Fortsättning från förra föreläsningen Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa?