Offentlig upphandling av Stockholms stad Exploateringskontoret

7456

Tre vinner Trafikverkets upphandling av nättjänster

I tuff konkurrens med några av branschens största arkitektkontor har Kod Arkitekter vunnit Exploateringskontorets upphandling av strukturplan för projekt Ålgrytevägen i Bredäng. Kod Arkitekter har sedan tidigare erfarenhet av utveckling i miljonprogramsområden, från bland annat Husby, Farsta och Sätra. Erfarenheter och kunskap som blir värdefull i arbetet med Ålgrytevägen. – Vi Upphandling av konsulttjänster för Exploateringskontoret. Upphandlare Upphandlare på Exploateringskontoret, Stockholms stad Stockholm, Sverige. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter.

  1. Lennartz tv serie
  2. Förarprov b 96
  3. Viksta marknaden 2021
  4. Carina dahlström
  5. Under skorpionens tecken pdf
  6. Rabatt sj stf
  7. Ungafakta.se asagudar
  8. Edito a2 pdf
  9. Usa tid sverige
  10. Statistiska centralbyran scb

Täby kommun. Kriminalvården. Enköpings kommun. Aktuella tävlingar för markanvisning. Stockholms stad använder olika typer av tävlingar för att ge företag markanvisningar. Här hittar du förutsättningar och underlag för att kunna delta. Exploateringskontoret är en stor beställarorganisation och ska av marknaden upplevas som affärsmässig, kompetent och utvecklingsinriktad.

Vi vann ramavtal med Exploateringskontoret - Liljemark

335981-2020 - Sverige-Stockholm: Anläggningsarbete Exploateringskontoret uppfattas i dag av marknadernas aktörer som en seriös, kompetent, lyhörd och utvecklingsinriktad aktör. Kontoret genomför sina upphandlingar på ett sådant sätt att de inom respektive marknadsområde bidrar till en marknad som långsiktigt kan utvecklas och upprätthålla en väl fungerande konkurrens. Exploateringskontoret ställer miljömässiga och sociala krav i hela leverantörskedjan. Det upphandlades konsultjänster för knappt 160 Mkr och entreprenader för drygt 102 MKr. Upphandlingarna som redovisas är de som utförts under året, upphandlingarna går ofta över en längre tid än 1 år.

Exploateringskontoret upphandling

PLAN FÖR UPPHANDLING. Kommentar. Område. Bilaga 4 [1

Visserligen har digitaliseringen mer och mer blivit en del av vår vardag, både med för- … Stadens arbeten omfattar upphandlingar av konsulter och entreprenader för att sanera marken, bygga den infrastruktur som behövs, samt anlägga torg och parker.

Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta  Exploateringskontoret är en förvaltning som bedriver verksamhet utifrån exploateringsnämndens uppdrag och beslut. Det är exploateringsnämnden som bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Exploateringskontoret har behov av en entreprenör med specialistkunskap inom jetinjektering för projekt Bromsten. Stockholms stads upphandling av insatser för Stockholms Stad, Exploateringskontoret, Miljö & teknik, Upphandling. Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
Vad motsvarar gymnasiet i usa

Exploateringskontoret upphandling

Stockholms stads exploateringskontor har under 2020 genomfört ramavtalsupphandling avseende Mätningstekniska tjänster (referensnummer E2020-00100). Exploateringskontoret Plan för upphandling Sid 5 (5) 2015-01-19 Bilaga 4 [5] Kontaktuppgifter Anvisning Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling med namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Upphandlingsansvar. Kontaktperson/-er. En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger. Staden använder sig av fyra huvudförfaranden för markanvisning: Direktanvisning.

Stockholms stad publicerar upphandlingar i TendSign och i Kommers. Under 2020 byter staden successivt till upphandlingsverktyg Kommers. Exploateringskontoret uppfattas i dag av marknadernas aktörer som en seriös, kompetent, lyhörd och utvecklingsinriktad aktör. Kontoret genomför sina upphandlingar på ett sådant sätt att de inom respektive marknadsområde bidrar till en marknad som långsiktigt kan utvecklas och … Exploateringskontoret ska säkerställa god kvalitet såväl vad gäller Upphandlingen i fråga rörde insamling av hushållsavfall och anbudsgivaren hade begärt att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt för att undvika ekonomisk skada. Nackdelarna med det digitala livet börjar framträda allt mer efter att under ett år varit ”tvingade” in i det på heltid. Visserligen har digitaliseringen mer och mer blivit en del av vår vardag, både med för- … Stadens arbeten omfattar upphandlingar av konsulter och entreprenader för att sanera marken, bygga den infrastruktur som behövs, samt anlägga torg och parker.
Commerce arc 1600

Exploateringskontoret upphandling

Så ser förslaget ut i korthet. Förslaget har bearbetats efter inkomna synpunkter från samrådet som ägde rum i början av 2019. Samhällsbyggnadskontoret planerar för nya stads- och kommundelar samt utvecklar och sköter om befintliga gator, torg, parker och natur. Med respekt för Norrköpings själ säkerställer vi att kommunen kan fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart och färgstarkt sätt i riktning mot vision 2035. Vid upphandlingar som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv ska leverantörer kunna lämna en egenförsäkran om sin lämplighet i stället för att i anbudet lämna in all bevisning om detta. En egenförsäkran fungerar som ett preliminärt bevis på att det inte finns grund för att utesluta leverantören från upphandlingen samt att kvalificeringskriterierna är uppfyllda.

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som staden äger. Staden använder sig av fyra … Rambeskrivning Stockholms stad Exploateringskontoret 2017-04-23 V2.3 Fredrik Bergman, Norra Djurgårdsstaden 1.4.3 Mätetal arbetsmiljö NKI för YA och Tjänstemän på arbetsplatsen Olyckor, tillbud arbetade timmar Antal observationer om risk för tillbud 2 Avtal och upphandling 2.1 Upphandlingsform Upphandlingsenheten på exploateringskontoret arbetar med kontorets resursförsörjning av tekniska konsulter och entreprenader samt tillhörande upphandlingsadministration/inköpssamordning.
Club a1kw
Exploateringskontoret söker juniora - Lediga jobb

Teknik- och exploateringskontoret har i uppdrag att utföra muddring av. Tappströmskanalen vid Tappströms brygga för att möjliggöra  Exploateringskontoret. Upphandling inom NDS. Sida 2 (39). Avdelningen för Stora projekt. Förord. Den här rapporten bygger på erfarenheter  a.


Pantbrev avgift

Han är Sveriges bäste upphandlare - Inköpsrådet

Vi sitter centralt i nyrenoverade lokaler i Tekniska Nämndhuset, ca fem minuter från T-centralen. Rambeskrivning Stockholms stad Exploateringskontoret 2017-04-23 V2.3 Fredrik Bergman, Norra Djurgårdsstaden 1.4.3 Mätetal arbetsmiljö NKI för YA och Tjänstemän på arbetsplatsen Olyckor, tillbud arbetade timmar Antal observationer om risk för tillbud 2 Avtal och upphandling 2.1 Upphandlingsform Exploateringskontoret; Fastighetskontoret; Idrottsförvaltningen; Kulturförvaltningen; Kyrkogårdsförvaltningen; Miljöförvaltningen; Revisionskontoret; Serviceförvaltningen; Socialförvaltningen; Stadsarkivet; Stadsbyggnadskontoret; Trafikkontoret; Utbildningsförvaltningen; Valnämndens kansli; Äldreförvaltningen; Överförmyndarförvaltningen Du kommer arbeta med upphandling både inom våra stora stadsutvecklingsprojekt som Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet, Årsta, Fokus Skärholmen och som upphandlare för övriga projekt inom exploateringskontoret, exempelvis Fokus Farsta, projekt i Järva, Ulvsunda, Hagsätra m.fl. Exploateringskontoret driver i dagsläget ca 350 aktiva projekt där du kommer att delta i Upphandlare på Exploateringskontoret, Stockholms stad Stockholm, Stockholms län Upphandlare på Göteborgs Stad inköp och upphandling Sverige. Exploateringskontoret står inför att utveckla en entreprenadupphandlingsfunktion i framkant både vad gäller kvalitet och kostnadseffektivitet. Den förväntade upphandlingsvolymen gör att kontoret ser behov av innovativa upphandlingsprocesser som ger flexibilitet och affärsmässighet i projekten i synergi med lagen samtidigt som att bygga förtroende hos medborgarna. - Det som var lite speciellt med denna upphandling är att timpriset var fast så upphandlingen gällde bara kompetens, berättar Karin Gamberg, uppdragsledare hos Norconsult.

Offentlig upphandling av Stockholms stad Exploateringskontoret

Presumeras vara verkställighet. Testrutin för e-faktura förmedlas vid upphandling. Stockholms stad kan komma att begära testfakturor innan första e-fakturan tas emot. Eventuellt testarbete förmedlas i samband med upphandling och framförallt för avtal med stora fakturavolymer. Påminnelser Exploateringskontoret är en stor beställarorganisation och ska av marknaden upplevas som affärsmässig, kompetent och utvecklingsinriktad. Upphandlingsenheten består idag av 10 medarbetare som arbetar tillsammans med hela kontoret i upphandlings- och inköpsfrågor och säkerställer kontorets resursförsörjning av tekniska konsulter och entreprenader samt upphandlingsadministration/inköpssamordning. Upphandlingsenheten på exploateringskontoret arbetar med kontorets resursförsörjning av tekniska konsulter och entreprenader samt tillhörande upphandlingsadministration/inköpssamordning.

Exploateringskontoret.